Oferta

Komunikacja

Nasze bogate doświadczenie w różnych obszarach i sektorach komunikacyjnych, jak i ciągłe poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, pozwala nam świadczyć najwyższej jakości usługi.

Strategia PR

Działania komunikacyjne podejmowane przez firmy i instytucje powinny opierać się na zintegrowanej koncepcji określającej założenia strategiczne, wskazującej cele i przesłania komunikacyjne.

Strategia komunikacyjna obejmuje również instrumenty i narzędzia Public Relations pozwalające na realizację wskazanych celów. Część finałową stanowi harmonogram porządkujący określone działania w czasie.

Wyznajemy zasadę, iż tworzenie strategii komunikacyjnej jest procesem ciągłym. Nie kończy się na opracowaniu dokumentu. Musi uwzględniać zmiany otoczenia, skutecznie dostosowywać się do nowych wymagań i wychodzić naprzeciw bieżącym szansom. Podczas gdy cele i założenia zapewniają stabilność działań, o tyle narzędzia Public Relations elastycznie adaptują się do potrzeb.

PR korporacyjny

 

Zaangażowanie agencji PR w prowadzenie działań komunikacyjnych na rzecz firm może dotyczyć szerokiego spektrum zagadnień: od konsultacji przy realizacji skomplikowanych działań administracyjnych jak restrukturyzacja poprzez program promocyjny na rzecz marki korporacyjnej, aż po długoterminowe strategie budowania i podtrzymywania korzystnych relacji pomiędzy firmą i jej otoczeniem. Otoczenie firmy to specyficzne grupy interesów, jak np.: akcjonariusze, partnerzy handlowi, administracja państwowa, związki zawodowe czy w końcu media.

  • Analiza mediów
  • Audyt komunikacyjny
  • Budowanie wartości korporacyjnych i świadomości marki wśród pracowników
  • Newslettery dla pracowników, klientów i partnerów handlowych
  • Konferencje handlowe, szkolenia dla sił sprzedaży i spotkania dla pracowników
  • Programy motywacyjne
  • Projektowanie przepływu informacji wewnątrz organizacji
  • Projektowanie struktury i zarządzanie treściami w serwisach internetowych i intranecie
  • Realizacja programów z zakresu Corporate Social Responsibility
  • Seminaria naukowe
  • Wystąpienia publiczne
  • Zarządzanie komunikacją przy fuzjach i przejęciach
  • Zarządzanie reputacją

PR produktowy

 

Jednym z warunków udanego wprowadzenia produktu na rynek jest dokładne poinformowanie konsumentów o jego zaletach, cechach, które odróżniają go od konkurencji. Sukces rynkowy zależy od przekonania grup docelowych, że zakup danego produktu niesie ze sobą określone korzyści. Właściwe zaufanie do produktu pomaga zbudować PR Produktowy – nieocenione narzędzie kreowania postaw konsumentów. W odróżnieniu od tradycyjnej reklamy pozwala przekazać pełną informację o produkcie, pokazać jego zalety. Poszerza wiedzę konsumentów, stanowiąc źródło rzeczowej informacji. PR Produktowy stanowi podstawowy element działań promocyjnych w branżach FMCG, kosmetycznej i farmaceutycznej. Jest skutecznym narzędziem promocji rynkowych nowości lub produktów zmodyfikowanych. W długookresowej perspektywie jest także narzędziem budowy świadomości marki i jej wizerunku.

  • Analiza Grup Opiniotwórczych (Influencer Strategy)
  • Badania konsumenckie
  • Doradztwo strategiczne
  • Konferencje i briefingi prasowe
  • Marketing interaktywny
  • Media monitoring i analiza ilościowa / jakościowa
  • Medialne wydarzenia specjalne
  • Strategia komunikacji marki
  • Sponsoring, patronaty i negocjowanie umów
  • Relacje z konsumentami (Grassroots Marketing)
  • Wprowadzanie na rynek nowych marek, produktów i usług

Social media | e-PR

Internet Public Relations to działania PR realizowane z wykorzystaniem Internetu jako kanału komunikacji z grupą docelową.

  • Bazy danych online
  • Biura prasowe online
  • E-biuletyny
  • E-relacje z mediami, konsumentami i partnerami branżowymi
  • Fora dyskusyjne
  • Konferencje online
  • Monitoring Internetu
  • Rekomendacje dotyczące współpracy z mediami online
  • Statystyki oglądalności i raporty z net visibility
  • Strategia komunikacji w Internecie
  • Pozycjonowanie serwisów internetowych w polskich wyszukiwarkach
  • Projektowanie struktury i zarządzanie treścią (intranety, extranety, serwisy internetowe)
  • Prezentacje multimedialne online i na cd/dvd
  • Wydarzenia online

CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu

Elementem wspierającym PR produktowy lub korporacyjny są kampanie społeczne i edukacyjne, mające na celu uwrażliwienie społeczeństwa na ważne kwestie społeczne oraz etyczne. Organizując takie kampanie TOMATOE Public Relations m.in. jest w stanie pozyskać sponsorów, partnerów i patronów medialnych; zorganizować specjalne infolinie oraz stworzyć tematyczne serwisy internetowe.

  • Analiza potencjalnych obszarów zaangażowania społecznego
  • Dotarcie do lokalnych społeczności
  • Grassroots relations
  • Programy edukacyjne
  • Strategia komunikacji
  • Współpraca z fundacjami i organizacjami charytatywnymi
  • Współpraca ze środowiskami opiniotwórczymi, z organizacjami pozarządowymi i administracją państwową

Komunikacja kryzysowa

Kryzysy stają się nieodłącznym elementem gry rynkowej. Umiejętność właściwej reakcji na sytuacje destabilizującą funkcjonowanie przedsiębiorstwa czy instytucji, staje się warunkiem utrzymania pozytywnego wizerunku. TOMATOE Public Relations zapewnia kompleksowe doradztwo w zakresie komunikacji kryzysowej, począwszy od przewidywania kryzysów, poprzez opracowanie scenariuszy kryzysowych i strategii wyjścia z kryzysu. Eksperci firmy wchodzą w skład sztabu antykryzysowego, wspierają klientów w prowadzeniu komunikacji w kryzysie oraz tworzą biuro prasowe. W ramach usług agencja prowadzi również monitoring skutków działań podjętych w związku z sytuacją kryzysową.

  • Analiza potencjalnych wydarzeń kryzysowych
  • Strony kryzysowe
  • Infolinie konsumenckie
  • Media Alert services
  • Monitoring Internetu w tym grup dyskusyjnych i forum wymiany opinii
  • Monitoring problemów
  • Organizacja i zarządzanie sztabami kryzysowymi
  • Projektowanie procesów komunikacji wewnętrznej / zewnętrznej i systemów przepływu informacji
  • Przygotowywanie podręczników zarządzania sytuacją kryzysową
  • Symulacje wydarzeń kryzysowych
  • Szkolenia z zakresu zarządzania kryzysem

Komunikacja medialna

 

Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji za pośrednictwem mediów, stanowi jeden z głównych elementów PR. TOMATOE Public Relations specjalizuje się w prowadzeniu biura prasowego i tworzeniu struktur komunikacyjnych. Konsultanci TOMATOE Public Relations odpowiadają za kontakty z prasą, kierowanie dziennikarzy do właściwych osób oraz reagowanie na bieżące zapytania mediów. Pełnimy rolę doradców i współpracowników w zakresie opracowywania materiałów dla prasy, tworzenia przekazu komunikacyjnego i realizacji bieżącej polityki PR.

  • Audyt mediów, media mapping
  • Biura prasowe online
  • Konferencje prasowe
  • Monitoring i analiza mediów – jakościowa i ilościowa
  • Określanie docelowych grup komunikacyjnych
  • Opracowywanie dokumentów medialnych
  • Przygotowywanie i utrzymywanie baz mediów
  • Strategia komunikacji i kluczowe przesłania
  • Szkolenia medialne
  • Wydarzenia medialne
  • Wyjazdy prasowe

Wydarzenia specjalne

 

  • Tworzenie wydarzeń specjalnych
  • Organizacja i nadzór wydarzeń specjalnych
  • Wprowadzanie nowych produktów na rynek
  • Promocje
  • Obsługa medialna i organizacyjna imprez specjalnych w kraju i za granicą

Kreowanie ekspertów

Działania Public Relations zmierzają do trwałego ukształtowania wizerunku przedstawiciela firmy jako eksperta i profesjonalisty, poprzez ciągłą i intensywną komunikację z grupami docelowymi. Efektem procesu komunikacji powinno być zgodne z założeniami postrzeganie firmy w oczach kluczowych odbiorców. TOMATOE Public Relations specjalizuje się w prowadzeniu kampanii komunikacyjnych zmierzających do kreowania ekspertów i promocji osób. Polegają one na komunikowaniu grupom docelowym określonych wartości, na których firma buduje swój prestiż:

  • Wiedza przedstawicieli firmy
  • Wartość dodana dla klientów wynikająca z wiedzy i umiejętności firmy
  • Angażowanie w działania zmierzające do podniesienia wiedzy pracowników i otoczenia
  • Profesjonalizm w obsłudze klienta
  • Edukowanie otoczenia

Komunikacja wewnętrzna

Komunikacja wewnętrzna to dziś pojęcie znacznie szersze niż umowna książka skarg i zażaleń, czy gazetka pracownicza. W procesie kierowania każdym przedsiębiorstwem coraz większego znaczenia nabiera umiejętność pozyskiwania zainteresowania i identyfikacji pracowników z celami firmy oraz polityką jej kierownictwa. Potrzeba zaplanowanego działania, którego celem będzie pozyskanie akceptacji pracowników dla ważnych idei i zwiększenie ich wydajności poprzez odpowiednie zarządzanie informacją, jest dziś podstawowym wyzwaniem, które stoi przed nowoczesnymi managerami.

  • Opracowywanie i wdrażanie kompleksowych programów integracyjnych dla pracowników
  • Organizacja imprez firmowych
  • Wydawnictwa wewnętrzne (gazetki, broszury informacyjne)
  • Alternatywne formy komunikacji (np. Intranet)
  • Badania nastrojów pracowniczych

Relacje inwestorskie

 

Doświadczenia pokazują, iż jednym z kluczowych elementów warunkujących sukces jest prowadzenie skutecznych działań komunikacyjnych w postaci zintegrowanej kampanii Public & Investor Relations. Pozycja i wartość spółki uzależniona jest m.in. od jej postrzegania przez środowisko inwestorów, analityków oraz media.

Agencja TOMATOE Public Relations realizuje działania Public Relations i Investor Relations mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku firm w środowisku finansowym i mediach o profilu ekonomiczno-finansowym. Umożliwia to efektywne budowanie wartości spółek mających zamiar wejść na GPW lub planujących nową emisję akcji.